အနံမျပင္းေသာလုပ္ငန္းသံုးေကာ္ အမ်ိဳးအစား :CRL543

အနံမျပင္းေသာလုပ္ငန္းသံုးေကာ္ အမ်ိဳးအစား :CRL543

LOW SMELL   PRODUCE : CRL 543

ກາວຢາງແບບບໍ່ມີກິ່ນຂິວ

အနံမျပင္းေသာလုပ္ငန္းသံုးေကာ္ အမ်ိဳးအစား :CRL543 DAT ၏ တမူထူးျခားေသာ အနံ႔မျပင္းသည့္ လုပ္ငန္းသံုးေကာ္သည္ အတြင္းပိုင္း အလွဆင္လုပ္ငန္းမ်ား၊ Confined ဧရိယာမ်ားတြင္ အခ်ိန္အကန္႔သတ္႐ွိျခင္း ႏွင့္ အလ်င္အျမန္ Turnaround လိုအပ္ေသာ project မ်ားအတြက္ အသံုးျပဳရန္ အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္ပါသည္။ အမ်ိဳးအစား : SP အရြယ္အစား : 3.0 kg 12.0 kg / 160 kg အစိုင္အခဲပါ၀င္မွုပမာဏ (%) : 18-20 ေစးကပ္ႏိုင္စြမ္း(CPS) : 200-400 အဖြင့္ အခ်ိန္ : 7-25 Minutes အသြင္အျပင္ : ေစးကပ္ေသာအရည္ အေရာင္ : အဝါ အသံုးျပဳသည့့္လုပ္ငန္းမ်ား : အနံ႔မျပင္းသည့္ စပေရးေကာ္ သည္ ကားလုပ္ငန္း၊ အတြင္းပိုင္း ပရိေဘာဂအလွဆင္လုပ္ငန္း၊ ၾကမ္းခင္းလုပ္ငန္း၊ သစ္လုပ္ငန္းႏွင့္ လ်ွပ္ကာ ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းတြင္အသံုးျပဳပါသည္။ ျမင့္မားေသာ အပူဒါဏ္မ်ားကိုလဲ ခံႏိုင္ရည္႐ွိသည့္အျပင္ အလႊာမ်ားအၾကားခိုင္မာစြာ ခ်ိန္ဆက္ထားႏိုင္ပါသည္။ အသံုးျပဳနိုင္ရန္လိုအပ္ေသာပစၥည္း : စပေရး ဂန္း (spray gun) မီးေလာင္ႏိုင္ေျခ : မီးေလာင္လြယ္သည္။

DAT’s unique low smell contact adhesive range provides an ideal solution for use in projects with time restrictions and where fast turnarounds are required; particularly with interior decoration projects and in confined spaces. TYPE : SP SIZE : 3.0 kg 12.0 kg / 160 kg SOLID CONTANT (%) : 18-20 VISCOSITY (CPS) : 200-400 OPEN TIME : 7-25 more info Minutes APPEARANCE : Viscous Liquid COLOUR : Yellow APPLICATIONS : A low smell spray suitable for the automotive, interior furnishings, flooring, wood working and insulation material industries, amongst others. It is extremely resistant to high temperatures and forms strong bonds between bonded substrates. APPLICATIONS EQUIPMENT : Spray gun FLAMMABILITY : Flammable

 

DUNLOP ADHESIVES (THAILAND) CO., LTD.

DAT
Adhesives & Sealants
Toluence မပါေသာ ကပ္ေကာ္
VOC ပါဝင္မႈနည္းေသာ ကပ္ေကာ္
ေရကိုအေျခခံ၍ထုတ္လုပ္ထားေသာ ကပ္ေကာ္
Polyurethane ပါဝင္ေသာ ကပ္ေကာ္
ဆက္ေကာ္
DIY ကပ္ေကာ္
ေအာက္ခံေဆး
DYNAMIC ADHESIVE TECHNOLOGY
ABOUT DAT
DAT
စံနမူနာယူကာ
အရည္ေသြးထိန္းသိမ္းထားပါသည္
DAT ေကာ္နွင့္ ခ်ိပ္ကို Dunlope Adhesives (Thailand) Limited မွထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးပါသည္။ သံုးစြဲသူမ်ား၏ အမ်ိဳးမ်ိဴးေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ႐ွိေသာ အရည္ေသြးျမင့္၊တာ႐ွည္ခံေသာ လုပ္ငန္းသံုးေကာ္ မ်ားကိုထုတ္လုပ္ ေပးလ်က္႐ွိပါသည္။ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားအေပၚမူတည္၍ သုေတသန အဖြဲ႔ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔တို႔မွ သံုးစြဲသူ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ စိတ္တိုင္းျက ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္ပါသည္။
DAT ေကာ္နွင့္ခ်ိပ္ သည္ VOC ပါဝင္မႈနည္းပါးၿပီး ေဖာ္မယ္ဒီဟိုက္ မပါဝင္ေသာ လုပ္ငန္းသံုးေကာ္မ်ားကို သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္မႈမ႐ွိေစရန္ အစိုးရမွထုတ္ျပန္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအတိုင္း လိုက္နာ၍ ထုတ္ကုန္မ်ား၏ အရည္ေသြးကိုလဲ မေလ်ာ့ပါးေစပဲ အထူးဂ႐ုျပဳ၍ ထုတ္လုပ္လ်က္ ႐ွိပါသည္။

DUNLOP ADHESIVES (THAILAND) CO., LTD.

DAT
Adhesives & Sealants

Toluene free contact adhesives
Low voc contact adhesives
Water based adhesives
Polyurethane adhesives
Low smell adhesives
Contact adhesives
DIY adhesives
Primers

DYNAMIC ADHESIVE TECHNOLOGY
ABOUT DAT
DAT
RELIES ON IMPECCABLE
QUALITY CONTROL
DAT Adhesives & Sealants, manufactured by Dunlop Adhesives (Thailand) Limited, produces high-performance, durable adhesives to suit the ever-changing needs of its customers. Upon request, our dedicated and proficient research and development team can produce tailor-made products for specific individual requirements.
DAT Adhesive & Sealants is committed to providing high-performance adhesives with Low VOC, Non-Formaldehyde formulations, which comply with Government and Environmental regulations, which comply with Government and Environmental regulations without compromising on product performance.

 

CONTACT US 

DUNLOP ADHESIVES (THAILAND) CO., LTD.Phone : +663 846 5661-2

E-mail : dalelamb@dunlopadhesives.com

ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยางขอบกระจก

ยางขอบประตู พลาสติกซุ้มล้อ : แอ๊ดวานซ์ออโต้ซัพพลาย บจก.

 

 

 

ns-almera-16650-

 

ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยางขอบกระจก, ยางขอบประตู, พลาสติกซุ้มล้อ, จำหน่ายยางขอบประตู, ยางขอบกระจก, ยางรีดน้ำ, พลาสติกซุ้มล้อรถยนต์ทุกรุ่น, แอ๊ดวานซ์ ออโต้ ซัพพลาย บจก.

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ brandexdirectory.com

 

 

แอ๊ดวานซ์ ออโต้ ซัพพลาย

 

ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ชิ้นส่วนยานยนต์ จำหน่ายชิ้นส่วนยางขอบกระจก ยางขอบประตู ยางรีดน้ำ พลาสติกซุ้มล้อ และพลาสติกใต้เครื่องในราคาย่อมเยา พร้อมคุณภาพระดับพรีเมี่ยม บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอะไหล่รถยนต์ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่พลายในประเทศไทยที่มีความชำนาญในการผลิตสินค้าประเภทยางที่ใช้เป็นส่วนประกอบในรถยนต์ เช่น ยางกระจก ยางประตู คิ้วกระจก ยางรีดน้ำ สักหลาด ยางฝาท้าย และพลาสติกใต้เครื่อง

 

 

 

บริษัทถูกก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2523 โดยแรกเริ่มดำเนินกิจการเกี่ยวกับการขายอะไหล่รถยนต์ภายในประเทศไทย หลังจากนั้นในปีพ.ศ.2529 บริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญของตลาดอะไหล่รถยนต์ จึงได้ก่อตั้งโรงงานผลิตเป็นของตนเอง ซึ่งแรกเริ่มจะเน้นในการผลิตยางที่ใช้เป็นส่วนประกอบในรถยนต์ และหลังจากนั้นจึงขยายการผลิตพลาสติกซุ้มล้อและพลาสติกใต้เครื่องเป็นลำดับต่อมา โดยประสบการณ์ที่สะสมมายาวนานกว่า 35 ปี ไม่ว่าจะเป็นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ช่องทางการจัดจำหน่ายให้แก่ลูกค้าภายในประเทศ ทางบริษัทจึงต้องการขยายกิจการให้เป็นที่รู้จักในต่างประเทศ โดยต้องการก้าวเข้ามาเป็นผู้จัดจำหน่ายในระดับต้นๆของโลก ซึ่งปัจจุบันนี้ทางบริษัทได้ส่งออกสินค้าไปยังทวีปต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น อเมริกา อเมริกาใต้ ยุโรป แอฟริกา ออสเตรเลีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเน้นให้ลูกค้ารู้จักถึงสินค้าของประเทศไทยที่ผลิตได้ตามมาตรฐานและคุณภาพที่ดีเยี่ยม

 

 

 

สินค้าที่ทางบริษัทจัดจำหน่ายจะเป็นอะไหล่รถยนต์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 ถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกเล็ก-ใหญ่ รถกระบะ และรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมรถยนต์ยี่ห้อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น นิสสัน, โตโยต้า, อีซูซุ, มาสด้า, มิตซูบิชิ, ฮอนด้า, ฮีโน่ และอื่นๆอีกมากมาย ปัจจุบันนี้ทางบริษัทมีการผลิตยางด้วยเทคโนโลยีการรีดยางชั้นนำแบบใหม่ของโรงงาน ทำให้สามารถผลิตสินค้าประมาณ 50,000 ชิ้นต่อเดือน และเรายังไม่หยุดพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่มีมากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้บริษัทยังรับผลิตออเดอร์ยางและพลาสติกต่างๆ ตามแบบที่ลูกค้าต้องการได้

 

 

 

ด้วยความมุ่งหวังและจริงใจที่ต้องการก้าวขึ้นมาเป็นผู้ส่งออกอันดับต้นๆของโลกธุรกิจอะไหล่รถยนต์ เราจึงเน้นการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพอย่างมืออาชีพ โดยให้ความสำคัญในเรื่องการให้บริการที่ดีเยี่ยมต่อทุกกลุ่มลูกค้า รวดเร็วและว่องไวในการให้บริการ และมุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพของสินค้าเพื่อต่อยอดกลุ่มลูกค้า และได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากลูกค้าสืบไป

 

 

 

ความพิเศษของผลิตภัณฑ์ของเรา

 

 

 • สินค้ามีคุณภาพสูงเนื่องจากผลิตโดยใช้แผ่นพลาสติก HDPEโดยกระบวนการขึ้นรูปร้อนตามแบบแม่พิมพ์ ซึ่งคุณภาพจะมีความแข็งแรงและคงทนมากกว่าการผลิตโดยการฉีดพลาสติก ทำให้มีคุณภาพ ไม่ลอกและไม่เงา คุณสมบัติทางเคมี-กายภาพได้รับมาตรฐานอย่างดี

 • การประกอบสินค้ากับรุ่นรถยนต์สามารถทำได้โดยง่ายและสมบูรณ์แบบ

 • สินค้ามีความยืดหยุ่น และสามารถโค้งงอได้ดี

 • ราคาของสินค้าสอดคล้องกับคุณภาพ โดยสามารถนำไปแข่งขันในตลาดได้ดี

 • การควบคุมการผลิตสินค้าเป็นไปด้วยความเข้มงวดเพื่อให้สินค้าออกมาได้คุณภาพและมาตรฐานตามสากลโลก โดยทางบริษัทมีวิศวกรผู้มากประสบการณ์เป็นผู้วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อต่อยอดและพัฒนาคุณภาพของสินค้า นอกจากนี้ยังประกอบไปด้วยพนักงานที่มีทักษะ และความชำนาญในการควบคุม ดูแลการผลิตในแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างดี

 • เราเป็นผู้จัดจำหน่ายโดยตรง ทำให้มีราคาย่อมเยา

 • รับผลิตพลาสติกซุ้มล้ออื่นๆ เพิ่มเติม ตามแบบของลูกค้า

 • รับจำนวนออเดอร์ที่มีปริมาณน้อย

 •  

 

สนใจติดต่อ
แอ๊ดวานซ์ออโต้ซัพพลาย บจก.
1361/16 ซอยเพชรเกษม 4 ยางขอบประตู แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ : +662 465 6453
โทรสาร : +662 465 5661
อีเมลล์ : info@advanceauto.co.th
เว็บไซต์ : www.advanceauto.co.th
เว็บไซต์ : advance.brandexdirectory.com 

ออกแบบอลูมิเนียม

ขาหลังใหญ่ขึ้น 1 ข้าง, ออกแบบอลูมิเนียม, ขึ้นรูปอลูมิเนียม : นิวแสงไทยอินดัสตรี บจก.

 

 

ขาหลังใหญ่ขึ้น 1 ข้าง ขนาด 3-20 ฟุต


บันไดพับ รุ่นหนาพิเศษ BARCO (ความหนา 1.8 มม)
บันไดอลูมิเนียม Newcon Barco บันไดคนไทยคุณภาพเกินราคา ที่ทุกคนไว้วางใจและใช้มาอย่างยาวนาน ความแข็งแรงเทียบเท่ามาตรฐานส่งออก มีทั้งแบบบาง หนา แหละ หนาพิเศษ ขึ้น-ลง 1 ทาง และ 2 ทาง หรือ จะเป็น บันไดพาด 1, 2, หรือ 3 ตอน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการขึ้นที่สูงทุกประเภท ใช้งานหลากหลายประเภทเช่น ติดตั้งกล้องวงจรปิด ทำแอร์ เปลี่ยนหลอดไฟใช้ในบ้าน งานก่อสร้างนอกและในอาคาร หรือแม้แต่กระทั่งงานถ่ายภาพ นํ้าหนักเบา รูปลักษณ์โดดเด่น สวยงาม เหมาะกับการใช้งานในปัจจุบัน
ความปลอดภัยในการใช้บันไดพับทรงเอ

 


 • เมื่อกางบันไดออกจนสุดควรตรวจสอบแขนรับน้ำหนักด้านข้างบันไดว่าถูกล็อคแล้วและอยู่ในลักษณะตรง

 • ไม่ควรตั้งบันไดบนพื้นที่มีระดับไม่สม่ำเสมอกันและปลายขาบันไดทั้งสี่ด้านต้องติดกับพื้นดิน

 • ไม่ควรนั่งหรือยืนบนหัวขั้นบนสุดของบันได เพราะจะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย

 • ควรปีนขึ้น-ลงบันไดจากทางด้านที่มีขั้นเหยียบเท่านั้น

 • ไม่แนะนำให้มีมากกว่าหนึ่งคนในการขึ้น-ลงบันได

 • ระหว่างใช้งานบันไดควรให้สะโพกของคุณอยู่กลึ่งกลางระหว่างขาบันไดทั้งสองด้าน ถ้าโน้มตัวไปทางซ้ายหรือขวามากเกินไปบันไดล้มได้

 • ควรนำเครื่องมือและวัสดุออกให้หมดจากบันไดก่อนที่จะพับเก็บหรือยกออก

 • ไม่ควรวางพาดบันไดในทรงปิดกับกำแพงหรือสิ่งของเพราะอาจทำให้บันไดรูดลงได้

 •  

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ brandexdirectory.com

 


บริษัท นิวแสงไทยอินดัสตรี จำกัด ได้เริ่มธุรกิจด้านอุสาหกรรมอลูมิเนียม ขึ้นเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2535 เพื่อเป็นผู้ผลิต ประกอบและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมของไทย อาทิเช่น บันได บานเกล็ด และวัสดุก่อสร้างอื่นๆอีกมากมาย ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 บริษัทได้ขยายเป็นศูนย์บริการด้านงานขึ้นรูปเส้นอลูมิเนียมแบบครบวงจร ซึ่งปัจจุบันผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมต่างๆได้ครอบคลุมและตอบสนองความหลากหลาย ประเภทการใช้งานของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม อาทิเช่นการใช้งานโครงสร้างภายในและภายนอกอาคาร งานก่อสร้างทั่วไป งานราชการ ฯลฯ
นอกเหนือจากนี้การตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า เป็นแรงผลักดันที่ทำให้บริษัทมุ่งพัฒนารูปแบบ คัดสรรวัตถุดิบในการผลิตอย่างต่อเนื่อง ไปจนถึงการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้มีความคงทน และแข็งแรงทนต่อทุกสภาพการใช้งาน

 

สินค้าของเรา

 

บันไดอลูมิเนียม

 


 • บันได A-I พับพาด INFINITE

 • ขึ้น 1 ทาง ขนาด 3-12 ฟุต

 • ขึ้น 2 ทาง ขนาด 3-12 ฟุต

 • ขึ้น 1 ทาง ขนาด 3-12 ฟุต

 • ขาหลังใหญ่ขึ้น 1 ข้าง ขนาด 3-20 ฟุต

 • ขาหลังใหญ่ขึ้น 2 ข้าง ขนาด 3-20 ฟุต

 • พาด 1 ตอน ขนาด 3-20 ฟุต

 • พาด-เลื่อน 2 ตอน ขนาด 3-20 ฟุต

 • พาด-เลื่อน 3 ตอน ขนาด 3-20 ฟุต

 •  

 

บานเกล็ด

 


 • โครงบานเกล็ดหน้าต่างปรับได้แบบมือหมุน

 • ฉากกันนํ้าฝน

 • มือหมุนบานเกล็ด

 •  

เราพร้อมให้บริการในเขตพื้นที่ หนองจอก ลาดกระบัง บางขุนเทียน คลองสามวา มีนบุรี ประเวศ ทวีวัฒนา บางแค บางเขน สายไหม หนองแขม บางบอน จตุจักร ทุ่งครุ ตลิ่งชัน บางกะปิ สะพานสูง จอมทอง บึงกุ่ม สวนหลวง ดอนเมือง หลักสี่ ลาดพร้าว วังทองหลาง บางนา ภาษีเจริญ คันนายาว ยานนาวา ราษฎร์บูรณะ ห้วยขวาง พระโขนง คลองเตย วัฒนา บางกอกน้อย บางซื่อ บางพลัด บางคอแหลม ดุสิต พญาไท สาทร ธนบุรี ดินแดง ปทุมวัน ราชเทวี บางกอกใหญ่ คลองสาน ผลิตบานเกล็ด บางรัก พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และทั่วประเทศ

 

สนใจติดต่อ
นิวแสงไทยอินดัสตรี บจก.
211 หมู่ 6 ซอยวัดคู่สร้าง ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
โทรศัพท์ : +662 461 1216, +662 461 1217, +662 461 1218 , 662 461 1220
โทรสาร : +662 461 1219
อีเมลล์ : nstal888@gmail.com
เว็บไซต์ : www.newsangthai.com
เว็บไซต์ : nstindustry.brandexdirectory.com

ออกแบบอลูมิเนียม

ขาหลังใหญ่ขึ้น 1 ข้าง, ออกแบบอลูมิเนียม, ขึ้นรูปอลูมิเนียม : นิวแสงไทยอินดัสตรี บจก.

 

 

ขาหลังใหญ่ขึ้น 1 ข้าง ขนาด 3-20 ฟุต


บันไดพับ รุ่นหนาพิเศษ BARCO (ความหนา 1.8 มม)
บันไดอลูมิเนียม Newcon Barco บันไดคนไทยคุณภาพเกินราคา ที่ทุกคนไว้วางใจและใช้มาอย่างยาวนาน ความแข็งแรงเทียบเท่ามาตรฐานส่งออก มีทั้งแบบบาง หนา แหละ หนาพิเศษ ขึ้น-ลง 1 ทาง และ 2 ทาง หรือ จะเป็น บันไดพาด 1, 2, หรือ 3 ตอน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการขึ้นที่สูงทุกประเภท ใช้งานหลากหลายประเภทเช่น ติดตั้งกล้องวงจรปิด ทำแอร์ เปลี่ยนหลอดไฟใช้ในบ้าน งานก่อสร้างนอกและในอาคาร หรือแม้แต่กระทั่งงานถ่ายภาพ นํ้าหนักเบา รูปลักษณ์โดดเด่น สวยงาม เหมาะกับการใช้งานในปัจจุบัน
ความปลอดภัยในการใช้บันไดพับทรงเอ

 


 • เมื่อกางบันไดออกจนสุดควรตรวจสอบแขนรับน้ำหนักด้านข้างบันไดว่าถูกล็อคแล้วและอยู่ในลักษณะตรง

 • ไม่ควรตั้งบันไดบนพื้นที่มีระดับไม่สม่ำเสมอกันและปลายขาบันไดทั้งสี่ด้านต้องติดกับพื้นดิน

 • ไม่ควรนั่งหรือยืนบนหัวขั้นบนสุดของบันได เพราะจะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย

 • ควรปีนขึ้น-ลงบันไดจากทางด้านที่มีขั้นเหยียบเท่านั้น

 • ไม่แนะนำให้มีมากกว่าหนึ่งคนในการขึ้น-ลงบันได

 • ระหว่างใช้งานบันไดควรให้สะโพกของคุณอยู่กลึ่งกลางระหว่างขาบันไดทั้งสองด้าน ถ้าโน้มตัวไปทางซ้ายหรือขวามากเกินไปบันไดล้มได้

 • ควรนำเครื่องมือและวัสดุออกให้หมดจากบันไดก่อนที่จะพับเก็บหรือยกออก

 • ไม่ควรวางพาดบันไดในทรงปิดกับกำแพงหรือสิ่งของเพราะอาจทำให้บันไดรูดลงได้

 •  

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ brandexdirectory.com

 


บริษัท นิวแสงไทยอินดัสตรี จำกัด ได้เริ่มธุรกิจด้านอุสาหกรรมอลูมิเนียม ขึ้นเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2535 เพื่อเป็นผู้ผลิต ประกอบและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมของไทย อาทิเช่น บันได บานเกล็ด และวัสดุก่อสร้างอื่นๆอีกมากมาย ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 บริษัทได้ขยายเป็นศูนย์บริการด้านงานขึ้นรูปเส้นอลูมิเนียมแบบครบวงจร ซึ่งปัจจุบันผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมต่างๆได้ครอบคลุมและตอบสนองความหลากหลาย ประเภทการใช้งานของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม อาทิเช่นการใช้งานโครงสร้างภายในและภายนอกอาคาร งานก่อสร้างทั่วไป งานราชการ ฯลฯ
นอกเหนือจากนี้การตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า เป็นแรงผลักดันที่ทำให้บริษัทมุ่งพัฒนารูปแบบ คัดสรรวัตถุดิบในการผลิตอย่างต่อเนื่อง ไปจนถึงการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้มีความคงทน และแข็งแรงทนต่อทุกสภาพการใช้งาน

 

สินค้าของเรา

 

บันไดอลูมิเนียม

 


 • บันได A-I พับพาด INFINITE

 • ขึ้น 1 ทาง ขนาด 3-12 ฟุต

 • ขึ้น 2 ทาง ขนาด 3-12 ฟุต

 • ขึ้น 1 ทาง ขนาด 3-12 ฟุต

 • ขาหลังใหญ่ขึ้น 1 ข้าง ขนาด 3-20 ฟุต

 • ขาหลังใหญ่ขึ้น 2 ข้าง ขนาด 3-20 ฟุต

 • พาด 1 ตอน ขนาด 3-20 ฟุต

 • พาด-เลื่อน 2 ตอน ขนาด 3-20 ฟุต

 • พาด-เลื่อน 3 ตอน ขนาด 3-20 ฟุต

 •  

 

บานเกล็ด

 


 • โครงบานเกล็ดหน้าต่างปรับได้แบบมือหมุน

 • ฉากกันนํ้าฝน

 • มือหมุนบานเกล็ด

 •  

เราพร้อมให้บริการในเขตพื้นที่ หนองจอก ลาดกระบัง บางขุนเทียน คลองสามวา มีนบุรี ประเวศ ทวีวัฒนา บางแค บางเขน สายไหม หนองแขม บางบอน จตุจักร ทุ่งครุ ตลิ่งชัน บางกะปิ สะพานสูง จอมทอง บึงกุ่ม สวนหลวง ดอนเมือง หลักสี่ ลาดพร้าว วังทองหลาง บางนา ภาษีเจริญ คันนายาว ยานนาวา ราษฎร์บูรณะ ห้วยขวาง พระโขนง คลองเตย วัฒนา บางกอกน้อย บางซื่อ บางพลัด บางคอแหลม ดุสิต พญาไท สาทร ธนบุรี ดินแดง ปทุมวัน ราชเทวี บางกอกใหญ่ คลองสาน บางรัก พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และทั่วประเทศ

 

สนใจติดต่อ
นิวแสงไทยอินดัสตรี บจก.
211 หมู่ 6 ซอยวัดคู่สร้าง ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
โทรศัพท์ : +662 461 1216, +662 461 1217, +662 461 1218 , 662 461 1220
โทรสาร : +662 461 1219
อีเมลล์ : nstal888@gmail.com
เว็บไซต์ : www.newsangthai.com
เว็บไซต์ ขึ้นรูปอลูมิเนียม : nstindustry.brandexdirectory.com

ออกแบบอลูมิเนียม

ขาหลังใหญ่ขึ้น 1 ข้าง, ออกแบบอลูมิเนียม, ขึ้นรูปอลูมิเนียม : นิวแสงไทยอินดัสตรี บจก.

 

 

ขาหลังใหญ่ขึ้น 1 ข้าง ขนาด 3-20 ฟุต


บันไดพับ รุ่นหนาพิเศษ BARCO (ความหนา 1.8 มม)
บันไดอลูมิเนียม Newcon Barco บันไดคนไทยคุณภาพเกินราคา ที่ทุกคนไว้วางใจและใช้มาอย่างยาวนาน ความแข็งแรงเทียบเท่ามาตรฐานส่งออก มีทั้งแบบบาง หนา แหละ หนาพิเศษ ขึ้น-ลง 1 ทาง และ 2 ทาง หรือ จะเป็น บันไดพาด 1, 2, หรือ 3 ตอน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการขึ้นที่สูงทุกประเภท ใช้งานหลากหลายประเภทเช่น ติดตั้งกล้องวงจรปิด ทำแอร์ เปลี่ยนหลอดไฟใช้ในบ้าน งานก่อสร้างนอกและในอาคาร หรือแม้แต่กระทั่งงานถ่ายภาพ นํ้าหนักเบา รูปลักษณ์โดดเด่น สวยงาม เหมาะกับการใช้งานในปัจจุบัน
ความปลอดภัยในการใช้บันไดพับทรงเอ

 


 • เมื่อกางบันไดออกจนสุดควรตรวจสอบแขนรับน้ำหนักด้านข้างบันไดว่าถูกล็อคแล้วและอยู่ในลักษณะตรง

 • ไม่ควรตั้งบันไดบนพื้นที่มีระดับไม่สม่ำเสมอกันและปลายขาบันไดทั้งสี่ด้านต้องติดกับพื้นดิน

 • ไม่ควรนั่งหรือยืนบนหัวขั้นบนสุดของบันได เพราะจะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย

 • ควรปีนขึ้น-ลงบันไดจากทางด้านที่มีขั้นเหยียบเท่านั้น

 • ไม่แนะนำให้มีมากกว่าหนึ่งคนในการขึ้น-ลงบันได

 • ระหว่างใช้งานบันไดควรให้สะโพกของคุณอยู่กลึ่งกลางระหว่างขาบันไดทั้งสองด้าน ถ้าโน้มตัวไปทางซ้ายหรือขวามากเกินไปบันไดล้มได้

 • ควรนำเครื่องมือและวัสดุออกให้หมดจากบันไดก่อนที่จะพับเก็บหรือยกออก

 • ไม่ควรวางพาดบันไดในทรงปิดกับกำแพงหรือสิ่งของเพราะอาจทำให้บันไดรูดลงได้

 •  

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ brandexdirectory.com

 


บริษัท นิวแสงไทยอินดัสตรี จำกัด ได้เริ่มธุรกิจด้านอุสาหกรรมอลูมิเนียม ขึ้นเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2535 เพื่อเป็นผู้ผลิต ประกอบและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมของไทย อาทิเช่น บันได บานเกล็ด และวัสดุก่อสร้างอื่นๆอีกมากมาย ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 บริษัทได้ขยายเป็นศูนย์บริการด้านงานขึ้นรูปเส้นอลูมิเนียมแบบครบวงจร ซึ่งปัจจุบันผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมต่างๆได้ครอบคลุมและตอบสนองความหลากหลาย ประเภทการใช้งานของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม อาทิเช่นการใช้งานโครงสร้างภายในและภายนอกอาคาร งานก่อสร้างทั่วไป งานราชการ ฯลฯ
นอกเหนือจากนี้การตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า เป็นแรงผลักดันที่ทำให้บริษัทมุ่งพัฒนารูปแบบ คัดสรรวัตถุดิบในการผลิตอย่างต่อเนื่อง ไปจนถึงการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้มีความคงทน และแข็งแรงทนต่อทุกสภาพการใช้งาน

 

สินค้าของเรา

 

บันไดอลูมิเนียม

 


 • บันได A-I พับพาด INFINITE

 • ขึ้น 1 ทาง ขนาด 3-12 ฟุต

 • ขึ้น 2 ทาง ขนาด 3-12 ฟุต

 • ขึ้น 1 ทาง ขนาด 3-12 ฟุต

 • ขาหลังใหญ่ขึ้น 1 ข้าง ขนาด 3-20 ฟุต

 • ขาหลังใหญ่ขึ้น 2 ข้าง ขนาด 3-20 ฟุต

 • พาด 1 ตอน ขนาด 3-20 ฟุต

 • พาด-เลื่อน 2 ตอน ขนาด 3-20 ฟุต

 • พาด-เลื่อน 3 ตอน ขนาด 3-20 ฟุต

 •  

 

บานเกล็ด

 


 • โครงบานเกล็ดหน้าต่างปรับได้แบบมือหมุน

 • ฉากกันนํ้าฝน

 • มือหมุนบานเกล็ด

 •  

เราพร้อมให้บริการในเขตพื้นที่ หนองจอก ลาดกระบัง บางขุนเทียน คลองสามวา มีนบุรี ประเวศ ทวีวัฒนา บางแค บางเขน สายไหม หนองแขม บางบอน จตุจักร ทุ่งครุ ตลิ่งชัน บางกะปิ สะพานสูง จอมทอง บึงกุ่ม สวนหลวง ดอนเมือง หลักสี่ ลาดพร้าว วังทองหลาง บางนา ภาษีเจริญ คันนายาว ออกแบบอลูมิเนียม ยานนาวา ราษฎร์บูรณะ ห้วยขวาง พระโขนง คลองเตย วัฒนา บางกอกน้อย บางซื่อ บางพลัด บางคอแหลม ดุสิต พญาไท สาทร ธนบุรี ดินแดง ปทุมวัน ราชเทวี บางกอกใหญ่ คลองสาน บางรัก พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และทั่วประเทศ

 

สนใจติดต่อ
นิวแสงไทยอินดัสตรี บจก.
211 หมู่ 6 ซอยวัดคู่สร้าง ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
โทรศัพท์ : +662 461 1216, +662 461 1217, +662 461 1218 , 662 461 1220
โทรสาร : +662 461 1219
อีเมลล์ : nstal888@gmail.com
เว็บไซต์ : www.newsangthai.com
เว็บไซต์ : nstindustry.brandexdirectory.com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15